English LIVE!

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
สำหรับเด็กวัย 3-13 ปี ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ
ทางภาษา ให้ลูกน้อยสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยความมั่นใจ

 • หลักสูตรออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็ก ใช้เวลาเพียง 25 หรือ 55 นาที ต่อวัน
 • ใช้รูปแบบการสอนแบบจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนอยู่ในประเทศเจ้าของภาษา
 • สร้าง 4 ทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน นำไปใช้ได้จริง สอดแทรกวัฒนธรรมไว้ในบทเรียน
 • สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และมีจิตวิทยาในการสอน มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 3 ปี

สมัครเพื่อทดลองเรียนฟรี

Please enter a number from 3 to 13.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

English LIVE!

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเด็กวัย 3-13 ปี ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ ทางภาษา ให้ลูกน้อยสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยความมั่นใจ มีกิจกรรม และเกม ให้ร่วมสนุกทุกคาบตลอดการเรียน
 • หลักสูตรออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานเล็กน้อย เพียง 55 นาที/วัน
 • ใช้รูปแบบการสอนแบบจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนอยู่ในประเทศเจ้าของภาษา
 • สร้าง 4 ทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียนนำไปใช้ได้จริง สอดแทรกวัฒนธรรมไว้ในบทเรียน
 • สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และมีจิตวิทยาในการสอน มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 3 ปี

สมัครเพื่อทดลองเรียนฟรี

Please enter a number from 3 to 13.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
นักเรียนมากกว่า

10,000 คน

คลาสเรียนมากกว่า

200,000 คลาส

ครูผู้สอนมากกว่า

2,000 คน

Who is LingoAce ?

LingoAce คือใคร ?

สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนำของจีนก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์และจีน
ที่ได้มาตรฐาน KidSAFE หนึ่งเดียวในไทย

การเรียนรูปแบบใหม่สำหรับเด็กยุคใหม่

สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการทดสอบ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก

ที่ LingoAce เด็กๆ จะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ และมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด ด้วยหลักสูตรภาษาจีนที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก

ใช้การเรียนการสอนผ่านเกมส์ สื่อสร้างสรรค์ และการโต้ตอบแบบ Interactive

การโฟกัสกับบทเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของเด็กๆเป็นเรื่องยาก เราจึงได้คิดค้นระบบ Gamification & Interactive เพื่อเพิ่มความสนุก และประสิทธิภาพในการเรียนรู้

ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน และรายงานผลเฉพาะบุคคล

เพราะวิถีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราจึงมีวิธีดูแล และวิธีการสอนเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพื่อคัดสรรเส้นทางการเรียนรู้ทางภาษาที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขา

Our Teachers

เราใส่ใจและคัดสรรครูที่ดีที่สุดเพื่อเด็กๆ ทุกคน

สมัครเพื่อทดลองเรียนฟรี

Please enter a number from 3 to 13.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

พิเศษสุดๆ!!
สำหรับคนที่ลงเรียนภายในเดือนนี้

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds